Over het NPK

Het Noordelijk Pinksterkamp (NPK) is een activiteit die wordt georganiseerd voor leden van Scouting Nederland. Het is één van de grootste jaarlijks terugkerende scoutingactiviteiten in Europa. De groepen die deelnemen aan het NPK komen met name uit de drie noordelijke provincies. De oorspronkelijke doelstelling, het verstevigen van de onderlinge contacten is nog springlevend. Tijdens het NPK maar ook al in de voorbereidingen worden veel contacten tussen scoutinggroepen weer aangehaald. Samen worden programma’s voorbereid en worden plannen gemaakt. Jeugdleden leggen in het kamp contacten met scouts uit andere groepen en verbreden zo hun blik op de (scouting)wereld. Het Noordelijk Pinksterkamp wil zijn deelnemers in de eerste plaats een spannend en avontuurlijk kamp aanbieden. Het kamperen op zich speelt daarbij een belangrijke rol. Overnachten in een tent, je eigen avondeten koken op een houtvuur, torens bouwen van hout en touw, het zijn allemaal elementen die voor jeugdleden, bijzonder aantrekkelijk zijn. In het NPK wordt van de specifieke scouting kampeerwijze uitgegaan: simpel en ten aanzien van het milieu verantwoord kamperen staan daarin centraal.

Een ander doel van het NPK is het organiseren van activiteiten die tijdens de gewone bijeenkomsten niet mogelijk zouden zijn. Per leeftijdsgroep wordt vanuit een gekozen thema een activiteitenprogramma aangeboden. Groots opgezette spelen, zwerftochten, competities en creatieve activiteiten staan daarbij centraal. Bij de totstandkoming van programma’s hebben leiding van groepen en/of deelnemers hun eigen inbreng. Er wordt steeds naar gestreefd in het programma vernieuwende, stimulerende en verrassende elementen te verwerken. Deelnemende jeugdleden kunnen in het NPK steeds meer hun eigen inbreng in het programma hebben. Afnemende begeleiding voor en toenemende zelfstandigheid van jongeren nemen in de doelstellingen van het Pinksterkamp en van Scouting een belangrijke plaats in.

Kijk voor meer informatie op de website van het Noordelijk Pinksterkamp